12 Sản phẩm
Set lụa Satin TDQD cổ tím
110,000 vnđ

Chất: Lụa satin, quần có túi, may dằn mí.

Size: Freesize dưới 60kg.

Set lụa Satin TDQD phốI
120,000 vnđ

Chất: Lụa satin, quần có túi, may dằn mí.

Size: Freesize dưới 60kg.

Set lụa Satin TDQD LV phối
120,000 vnđ

Chất: Lụa satin, quần có túi, may dằn mí.

Size: Freesize dưới 60kg.

Set quần dàI áo dây Hạc bay
96,000 vnđ

Chất: Lụa satin loại 1.

Size: Freesize dưới 60kg.

Đùi gấm
115,000 vnđ

Chất: Lụa gấm loại 1

Size: Freesize dưới 60kg.

Set Satin TDQD Hạc Bay
113,000 vnđ

Chất: Lụa Satin, quần có túi.

Size: Freesize dưới 62kg.

Set gấm TNQD
123,000 vnđ

Chất: Lụa gấm, quần có túi.

Size: Freesize dưới 60kg.

Set Pijama đùi bèo 3D Thỏ Guccy
112,000 vnđ

Chất: Lụa Satin CC, quần có túi. In 3D

Size: Freesize dưới 60kg.

Set Pijama TDQD trơn gấm
135,000 vnđ

Chất: Lụa gấm CC, quần có túi.

Size: Freesize dưới 60kg.

Set Pijama đùI bèo 3D
112,000 vnđ

Chất: Lụa Satin CC, quần có túi. Loại In 3D.

Size: Freesize dưới 60kg. Màu: 5 màu.

Set Pijama TDTQ trơn in chữ
180,000 125,000 vnđ

Chất: Lụa Satin cc, quần có túi.

Freesize: Dưới 60kg.

Set Pijama TDQD 3 túi LV Satin
120,000 vnđ

Loại: Satin. Quần có túi.

Size: Freesize dưới 60kg. Màu: 4 màu.